page_banner

Himiki dökünleriň eksporty köpelýär, däne importy köpelýär

Himiki dökünleriň eksporty köpelýär, däne importy köpelýär

Gümrük statistikasynyň umumy administrasiýasy 8-nji maýda görkezýär: ilkinji dört aýda Hytaýyň import we eksport jemi 8,1 trillion ýuany, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,1% azaldy .Olaryň arasynda 4,16 trillion ýuan eksporty 4,8 pese gaçdy. %; 3,94 trillion ýuanyň importy 1,2% peseldi; Söwda balansy 215,4 milliard ýuana, 42,9% peseldi.

Halkara azyk önümleriniň bahasy pes, Hytaýyň däne importy.1 - 2014-nji ýylyň aprelinde Hytaý 32,949 million tonna däne import etdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 44,8% ýokarlandy .Olaryň arasynda soýa 21,848 million tonna import edýär, bu bolsa geçen ýyl köpelýär. 41,2%; Soýa importynyň ortaça bahasy 2990,9 ýuana / tonna, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 9,7% peseldi. Soýa dänesiniň importy geçen ýyl bilen deňeşdirilende 52,4% ýokarlandy, importyň bahasy ýyl bilen deňeşdirilende 11,6% peseldi. halkara däne we beýleki oba hojalyk harytlarynyň geljegi, nyrhlaryň arzanlygy, içerki we daşary ýurtlaryň arasyndaky däne tapawudy, Hytaýyň importynyň ýokarlanmagynyň esasy sebäbidir. 2013-nji ýylyň ahyrynda merkezi milli azyk howpsuzlygy strategiýasynyň täze meýilnamasyny aç-açan öňe sürdi. " Önümçilik kuwwatyny, az mukdarda importy, ylym we tehnologiýa goldawyny üpjün etmek üçin içerki esasda meniň bilen ileri tutuň ", howpsuzlygy üpjün etmek üçin rasionlar, däne öz-özüni üpjün etmek. Halkara bazar nebitinden import edilýän iýmitlerden, ot-iýmlerden başga-da anyk durmuşa geçirmek"aram import" strategiýasy.

Halkara azyk önümleriniň bahasy pes, Hytaýyň däne importy.1 - 2014-nji ýylyň aprelinde Hytaý 32,949 million tonna däne import etdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 44,8% ýokarlandy .Olaryň arasynda soýa 21,848 million tonna import edýär, bu bolsa geçen ýyl köpelýär. 41,2%; Soýa importynyň ortaça bahasy 2990,9 ýuana / tonna, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 9,7% peseldi. Soýa dänesiniň importy geçen ýyl bilen deňeşdirilende 52,4% ýokarlandy, importyň bahasy ýyl bilen deňeşdirilende 11,6% peseldi. halkara däne we beýleki oba hojalyk harytlarynyň geljegi, nyrhlaryň arzanlygy, içerki we daşary ýurtlaryň arasyndaky däne tapawudy, Hytaýyň importynyň ýokarlanmagynyň esasy sebäbidir. 2013-nji ýylyň ahyrynda merkezi milli azyk howpsuzlygy strategiýasynyň täze meýilnamasyny aç-açan öňe sürdi. " Önümçilik kuwwatyny, az mukdarda importy, ylym we tehnologiýa goldawyny üpjün etmek üçin içerki esasda meniň bilen ileri tutuň ", howpsuzlygy üpjün etmek üçin rasionlar, däne öz-özüni üpjün etmek. Halkara bazar nebitinden import edilýän iýmitlerden, ot-iýmlerden başga-da anyk durmuşa geçirmek"aram import" strategiýasy.

Hytaýyň himiki dökün eksporty ösüş depginini dowam etdirýär. 2014-nji ýylyň aprelinde Hytaý her dürli mineral dökün we dökün 2,12 million tonna eksport etdi; 1 - umumy eksport 6,69 million tonna, aprel aýynda 130,5% ýokarlandy; Jemi eksport mukdary 1,987 milliard dollar, bu öňki ýyl bilen deňeşdirilende 111,5 göterim artdy.4 aý ýurtlar her dürli mineral dökünleri we 820000 tonna himiki dökünleri import edýär; 1-4 aýlyk umumy import 2,9 million tonna, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 8,3 göterim azaldy. Hytaýyň içerki önümçiligine töleg dökünleriň dolanyşygynda ruh, elektrik, ulag, salgyt ýeňillikleri bar we "ýokary hapalaýjy, köp energiýa sarp edýän we çeşmä bagly" belligi bar, şonuň üçin himiki dökünleriň köpüsine Hytaýyň eksportyna eksport salgytlary salynýardy. .ar .ylda

Gümrük maglumatlary arkaly has çuňňur pikirlenmeli. Hytaýyň himiki dökünleri (azot dökünleri, fosfat dökünleri, kaliý dökünleri we goşma dökünler) iň arzan bahany aýdyp bolar, ýöne däne we beýleki oba hojalyk önümleriniň bahasy has ýokary Häzirki wagtda halkara bazaryna garanyňda. Nädip ekerançylyk ýerleriniň dolanyşygy, häzirki zaman oba hojalygyny ösdürmek? Himiki dökünleriň eksport nyrh syýasaty bilen artykmaç syýasat dökünleri nädip sazlamaly? Çykyň we oba hojalygynyň dökünlerini we beýleki oba hojalyk önümçilik materiallaryny nädip doly düzmeli? Bu meseleler dökün. pudagy bazarlaşdyrmak reformasy, çeşmeleri paýlamakda aýgytly rol oýnaýar.


Iş wagty: Apr-01-2022